yAYIN KURULU

YÖNETİCİ EDİTÖR

Prof.Dr. Sayım Yorgun

BAŞ EDİTÖR

Prof.Dr.Muhsin Halis

ALAN EDİTÖRÜ

Doç.Dr.Hakan Bektaş

 

 

 

 

EDİTÖRLER

Prof.Dr.Mehmet Sarıışık

Prof.Dr.Abdülkadir Şenkal

Prof.Dr.Gazi Uçkun

Doç.Dr.Semra Aktaş Polat

Dr. Öğretim Üyesi İskender Gümüş

Dr. Öğretim Üyesi Serkan Polat

 

 

 

EDİTÖR SEKRETERYASI

Dilek Yıldız

Elmas Akbaba

 

Bilimsel danışma yayın kurulu

Prof.Dr.Mustafa Akal

(Sakarya Üniversitesi)

Prof.Dr.Atilla Akbaba

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Prof.Dr.Ahmet Aktaş

(Akdeniz Üniversitesi)

Prof.Dr.Levent Altınay

(Oxford Brookes University)

Prof.Dr.Cevdet Avcıkurt

(Balıkesir Üniversitesi)

Prof.Dr.Şeyhmus Baloğlu

(University of Nevada, Las Vegas)

Prof.Dr.Orhan Batman

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Prof.Dr.Şenol Çavuş

(Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof.Dr.Füsun İstanbullu Dinçer

(İstanbul Üniversitesi)

Prof.Dr.Yüksel Ekinci

(Henley Business School)

Prof.Dr.Mustafa Gülmez

(Akdeniz Üniversitesi)

Prof.Dr.Necdet Hacıoğlu

(Balıkesir Üniversitesi)

Prof.Dr.Kurtuluş Karamustafa

(Erciyes Üniversitesi)

Prof.Dr.Aşkın Keser

(Uludağ Üniversitesi)

Prof.Dr.Meral Korzay

(Boğaziçi Üniversitesi)

Prof.Dr.Meryem Kozak

(Anadolu Üniversite))

Prof.Dr.Mustafa Koyuncu

(Nevşehir Üniversitesi)

Prof.Dr.Salih Kuşluvan

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof.Dr.Mehmet Sarıışık

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Prof.Dr.Fevzi Okumuş

(University Of Central Florida)

Prof.Dr.Mustafa Tepeci

(Celal Bayar Üniversitesi)

Prof.Dr.Alp Timur

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Ercan Sırakaya Türk

(University of South Carolina)

Prof.Dr.Adnan Türksoy

(Ege Üniversitesi)

Prof.Dr.Muzaffer Uysal

(University of Massachusetts Amherst)

Prof.Dr.Kurban Ünlüönen

(Gazi Üniversitesi)

Prof.Dr.Atila Yüksel

(Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof.Dr.Oğuz Türkay

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Burhanettin Zengin

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Doç.Dr.Bilsen Bilgili

(Kocaeli Üniversitesi)

Doç.Dr.İzzet Kılınç

(Düzce Üniversitesi)

Doç.Dr.Kazım Ozan Özer

(Nişantaşı Üniversitesi)

 

 

hakem kurulu

Prof.Dr.Perran Akan

(Boğaziçi Üniversitesi)

Prof.Dr.Orhan Akova

(İstanbul Üniversitesi)

Prof.Dr.Remzi Altunışık

(Sakarya Üniversitesi)

Prof.Dr.Cevdet Avcıkurt

(Balıkesir Üniversitesi)

Prof.Dr.A.Celil Çakıcı

(Mersin Üniversitesi)

Prof.Dr.Şenol Çavuş

(Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof.Dr.Mustafa Gülmez

(Akdeniz Üniversitesi)

Prof.Dr.Ebru Günlü

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof.Dr.Kurtuluş Karamustafa

(Erciyes Üniversitesi)

Prof.Dr.Muhammed Karataş

(Akdeniz Üniversitesi)

Prof.Dr.Sait Kıngır

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Prof.Dr.İsmail Kızılırmak

(İstanbul Üniversitesi)

Prof.Dr.Mustafa Koyuncu

(Selçuk Üniversitesi)